Open communicatie

Om van kleine problemen geen grote problemen te maken, is het belangrijk een open communicatie te hebben :

driemaandelijks organiseert de directie een participatieraad waarop u alle onderwerpen met betrekking tot de organisatie en de werking van onze serviceresidentie kan bespreken ;

suggesties kan u formuleren in ons suggestieboek ;

heeft u ondanks onze goede zorgen toch op- of aanmerkingen, dan kan u terecht bij de sociaal assistente.   Zij zal samen met u graag naar een oplossing zoeken ;

mocht u toch nog niet helemaal tevreden zijn, kan u een schriftelijke klacht indienen. In het kader van kwaliteitszorg hanteren de serviceresidentie Loreto en het rust- en verzorgingstehuis Nazareth een klachtenprocedure.