De waarden van serviceresidentie Loreto

Als vrij en christelijk initiatief waarborgt  Loreto  aan elke bewoner gedurende zijn verblijf een volledige ideologische, filosofische, godsdienstige en politieke vrijheid.

Eerbied voor de menselijke waardigheid is één van de fundamentele waarden van serviceresidentie Loreto.  Dit houdt in dat elke persoon gerespecteerd moet worden als mens en dat de eer niet mag worden aangetast.

Een andere zeer belangrijke waarde is autonomie, het nemen van beslissingen door zichzelf en voor zichzelf, het maken van eigen keuzes.   Alles wordt in het werk gesteld om de autonomie van elke persoon te respecteren.

De levensloop van elke bewoner is verschillend. We respecteren ieders vrijheid, gevoelsleven en seksuele beleving zodat de identitiet behouden blijft.

Waarden zoals luisterbereidheid, solidariteit, eerlijkheid, vrijgevigheid, beschikbaarheid en het nemen van verantwoordelijkheid zijn essentiële waarden in de dagelijkse praktijk van de serviceresidentie.