Voorstelling

Serviceresidentie Loreto telt 10 serviceflats voor valide of licht zorgbehoevende personen vanaf 60 jaar die nog voldoende zelfredzaam zijn.
U woont zelfstandig.
Voor dringende zaken kan u een beroep doen op medewerkers van het rust- en verzorgingstehuis Nazareth dat in hetzelfde gebouw gelegen is en waar Loreto een functionele relatie mee heeft.
Dag en nacht is er in het rust- en verzorgingstehuis Nazareth verzorgend personeel aanwezig dat uw noodoproep
via het noodoproepsysteem snel kan beantwoorden.

Als bewoner van de serviceflats kan u gebruik maken van alle gemeenschappelijke voorzieningen in het rust- en verzorgingstehuis zoals de cafetaria, het kapsalon,
de binnentuin enz
U bent eveneens welkom op activiteiten die in het rust- en verzorgingstehuis georganiseerd worden. 

Indien gewenst kan er een beroep gedaan worden op een aantal thuiszorgdiensten zoals poetshulp, maaltijden aan huis, thuisverpleging enz. zodat men langer zelfstandig kan blijven wonen.
De woonassistente en de sociale dienst staan graag ter uwer beschikking om deze thuishulp samen met u te organiseren.

Bewoners van de serviceflats die te zorgbehoevend worden (volgens de opnamecriteria van de rust- en verzorgingstehuizen) om in de serviceresidentie te blijven wonen, krijgen voorrang om opgenomen te worden in het RVT Nazareth.