FLASH CORONAVIRUS

Gelieve onderstaande link te volgen van het
Rust- en verzorgingstehuis Nazareth:

http://www.nazarethmrs.be/documents/flash-coronavirus.xml?lang=nl