Inspraak

Driemaandelijks organiseert de directie een participatieraad waarop u alle onderwerpen met betrekking tot de organisatie en de werking van onze serviceresidentie kan bespreken.

In de participatieraad kunnen o.a. onderstaande punten aan bod komen: het leefproject, de levenskwaliteit in de serviceresidentie, nieuwe voorstellen, klachten, tevredenheden, enz... .

Onder de bewoners wordt er een voorzitter en een verslaggever verkozen.  Beiden zien toe op het goede verloop van de debatten en op de opmaak van een verslag dat aan de directie van de serviceresidentie dient overgemaakt te worden.  Deze laatste verbindt er zich toe om hieraan snel gevolg te geven en bij eventuele moeilijkheden te zullen zoeken naar oplossingen.

Datum volgende participatieraad