Bezoek van Sinterklaas

woensdag 2 december
vanaf 13.45 uur
op de wooneenheden