KERSTLIEDEREN MET HET KOOR
" LA CLE DES CHANTS "

ZONDAG 20 DECEMBER
VAN 14U TOT 16U
OP DE WOONEENHEDEN